Curaçao

Buskabaai verliest zaak tegen Green Force

Door Persbureau Curacao


Het is Buskabaai niet gelukt Green Force weg te krijgen van een stuk grond dat het recycling bedrijf in bruikleen heeft van Buskabaai. Na een sommatie in februari om te vertrekken startte de overheids-nv belast met het beheer van het asfaltmeer een gerechtelijke procedure. Naast bedreigingen, scheldpartijen, schade, diefstal en onbehoorlijk gedrag, zo blijkt uit het vonnis. Volgens de rechter kon Buskabaai niet duidelijk maken waarom het de grond van Greenforce nodig heeft.

Deel dit artikel